SK | EN | DE

 

ZIMNÁ ÚDRŽBA BRATISLAVA


Zabezpečujeme kompletnú zimnú údržbu zahŕňajúcu odhŕňanie a odvoz snehu, posypy ciest a chodníkov a sekanie ľadu dbajúc o ekologický prístup. V zimných mesiacoch ponúkame pohotovostnú službu 24 hodín.

 

PONÚKAME VÁM:

 

-odhrňanie, frézovanie a odvoz snehu
-posypy ciest a chodníkov
-ekologický prístup
-pohotovostnú službu v zimných mesiacoch